สื่อการเรียนรู้เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านทางออนไลน์
BOI e-Investment Promotion Self-learning

รวดเร็ว ทันใจ

 • เพียงแค่ Online ก็ยื่นคำขอได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • พิมพ์คำขอจากระบบได้ทันทีเมื่อกรอกเสร็จ
 • ติดตามสถานะความคืบหน้าแบบ Real-time

ใช้งานง่าย ! อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

 • มีระบบนำทาง-แนะนำวิธีกรอกคำขอ Step-by-step
 • มีระบบช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ข้อมูลผิดพลาด
 • มีระบบบันทึกร่างคำขอ จะทำมาต่อเมื่อไหร่ก็ได้
 • เชื่อโยงข้อมูลอัตโนมัติทำให้กรอกข้อมูลน้อยลง

ครอบคลุมการยื่นคำขอออนไลน์

 • จัดการคำขอ ณ จุดเดียว
 • รอบรับทั้งคำขอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ยื่นขอรับการส่งเสริม, แก้ไขโครงการ, ขอออกบัตรส่งเสริม

ลดเวลา ประหยัดต้นทุน

 • ยื่นคำขอออนไลน์ได้ ไม่ต้องไปส่งเอกสารที่สำนักงาน
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการบริการออนไลน์

คำขอรับการส่งเสริม ทั่วไป

Video แนะนำขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทั่วไป ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ e-Investment Promotion
อ่านต่อ

คำขอรับการส่งเสริม บริการ

Video แนะนำขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน บริการ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ e-Investment Promotion
อ่านต่อ

คำขอรับการส่งเสริม SMEs

Video แนะนำขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน SMEs ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ e-Investment Promotion
อ่านต่อ

คำขอรับการส่งเสริม กิจการซอฟต์แวร์และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน กิจการซอฟต์แวร์และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ